کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

ویژگی شکست های حرفه ای فروش

ویژگی شکست های حرفه ای فروش

ویژگی شکست های حرفه ای فروش

شما مسئول موفقیت یا شکست خود هستید. پیروزی در حرفه فروشندگی، استثنا نیست. برای اطمینان از یک برد، باید از یک روش پیشگیرانه تبعیت کنید. پیشگیری از شکست بخش مهمی از این فرایند است.
اگر در خودتان این جمله ها را بیشتر پیدا می کنید، در مسیر اشتباهی افتاده اید: “من برای فروش مناسب نیستم”، “من خیلی مقصر نیستم”، “من از تماس های بی نتیجه متنفرم”، “نمی توان آن را بگیرم”، “مدیرم آدم خیلی بدی است” و یا “مدیرم یک آدم احمق واقعی است”.
در اینجا ویژگی افرادی امده است که فکر می کردند می توانستند در یک مسیر فروش به آنان آسیب وارد سازند. اما این افراد در تلاش های خود ناتوان می ماندند. بسیاری از آنان به همراه چوب بیسبال خود بر روی دوش دارند، ناامید از عدم موفقیت در ذهن ضربه سوم توپ خودشان، میدان را خالی می کنند. چه مقدار این مسئله برای شما مصداق دارد؟
خودتان را باور ندارید: اگر فکر می کنید که قادر به انجام دادن این کار نیستید، پس چه کسی می تواند؟
محصول خود را باور ندارید: شکست در باور به این محصول یا خدمات شما بهترین است، خود را نشان می دهد. فقدان ایمان و باورپذیری برای خریدار مشهود است و خود را به اعضای پایین تر فروش نشان خواهد داد.
شکست در تعیین و رسیدن به اهداف، شکست در برنامه ریزی: شکست در تعریف و دستیابی به اهداف بلند مدت خاص و اهداف کوتاه مدت خاص
شاید تنبل هستید یا آماده انجام دادن فروش نیستید: آمادگی و خودانگیختگی در خون و زندگی کمک های شما هستند. باید با اشتیاق باشید و برای فروش آماده باشید؛ در غیر این صورت نمی توانید.
شکست در فهمیدن نحوه پذیرش ایراد: مشتریان شما را رد نمی کنند، بلکه فقط پیشنهاد شما را رد می کنند.
شکست در تسلط بر دانش کلی محصول شما: دانش کلی محصول به شما آزادی عمل ذهنی برای تمرکز بیشتر روی فروش را می دهد.
شکست در یادگیری و اجرای مبانی فروش: مطلب بخوانید، سی دی گوش بدهید، در سمینارها شرکت کنید و آنچه یاد گرفته اید را تمرین کنید. هرچه درباره فردش نیاز دارید، پیش از این نوشته یا گفته شده است. هر روز چیز جدیدی یاد بگیرید.
شکست در شناخت مشتری و برآوردن نیازهای او: شکست در مطرح کردن پرسش ها و گوش دادن به مشتری بالقوه و مشخص کردن نیازهای واقعی او. این مسئله شامل پیش داوری مشتری بالقوه نیز می شود.
شکست در غلبه بر ایرادها: این موضوع کمی پیچیده است. شما به مشتری بالقوه گوش نمی دهید، براساس راه حل ها فکر نمی کنید، قادر به ایجاد فضای اعتماد و باورپذیری مناسب و کافی برای انجام گرفتن فروش نیستید.
ادامه دارد…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به باشگاه مشتریان اندیشه خلاق بپیوندید و از مزایا و هدایای آن بهره مند شوید.
Thank You. We will contact you as soon as possible.