کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

ویژگی های شکست های حرفه ای فروش۲

ویژگی های شکست های حرفه ای فروش

ویژگی های شکست های حرفه ای فروش۲

ناتوانی در همراهی با تغییر: بخشی از فروش، تغییر است؛ تغییر در محصولات، تاکتیک ها و بازارها. برای موفقیت با آن تغییرات همراه شوید، با آن ها بجنگید و شکستشان دهید.

ناتوانی در پیروی از قوانین: فروشنده فکر می کند قوانین برای دیگران نوشته شده است. آیا فکر می کنید قوانین برای شما نیستند؟ در این باره دوباره فکر کنید. شکستن قوانین تنها شما را از میدان بیرون می کند.
ناتوانی در همراهی با دیگران(همکاران و مشتریان): فروش ها هرگز در نتیجه تلاش انحصاری نیستند. باید با همکاران، شرما و مشارکت مشتریان کار کنید.
“مرده شور طمع زیاد را ببرد”: فروش برای کمیسیون به جای کمک به مشتریان.
شکست در ایجاد روابط بلند مدت: تلاش برای جلب کمیسیون به شکست به خاطر عدم صداقت، شکست به خاطر نبود خدمات کافی و شکست در انگیزش به وسیله هر چیزی جز پول منتهی می گردد.
شکست در درک این موضوع که کار سخت، شانس می آورد: نگاه کوتاهی به افرادی که فکر می کنید خوش شانس هستند، بیندازید. این افراد برای ایجاد آن شانس سال ها کار سخت کرده اند. در حالی که فقط شما آن را شانس می بینید.
سرزنش دیگران وقتی شکست بر عهده شماست: پذیرش مسئولیت نقطه اتکای موفقیت در هر امری است. انجام گرفتن چیزی درباره آن معیار است. اجرا پاداش است؛ نه پول.
نبود مقاومت: آیا به پذیرش پاسخ”نه” به عنوان پاسخ خود تمایل دارید یا به خاطر آن می جنگید؟ شما به برانگیختن مشتری بالقوه برای انجام دادن کار قادر نیستید، یا به اصرار از طریق ۷ تا ۱۰ تکرار، که به یک فروش منجر می شود، علاقمند نمی باشید.
شکست در ایجاد و حفظ یک نگرش مثبت: نخستین قانون فروش.

اگر در هر یک از ۱۹ ویژگی بالا ضعیف هستید، ضرورت تغییر در عملکرد شما وجود دارد. ضعف های فروش شبیه به سرطان هستند. بیشتر خودکشی ها به واسطه عادت ها و کوتاهی های بد هستند. تشخیص آن ها ساده ولی درمان آن ها مشکل- نه غیر ممکن- است. آن ها مستلزم کمک بیرونی هستندو درمان های منظم برای حفظ سلامتی فروش عالی است.
شکست درباره عدم اطمینان نیست. درباره فقدان اجراست. هیچ چیزی به عنوان یک شکست کامل وجود ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به باشگاه مشتریان اندیشه خلاق بپیوندید و از مزایا و هدایای آن بهره مند شوید.
Thank You. We will contact you as soon as possible.