کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

بررسی نظریه برجسته سازی و رضایتمندی مخاطب در تبلیغات

custumer

بررسی نظریه برجسته سازی و رضایتمندی مخاطب در تبلیغات

در جهان کنونی، فرایند ارتباط جمعی بواسطه رسانه ها شکل می‌گیرد و افراد در فضایی نمادین گرد آمده و کلیتی به نام مخاطبین رسانه ها را ایجاد می کنند. این مقاله دو رویکرد تاثیر رسانه ها با تاکید بر نظریه برجسته‌سازی و استفاده و رضایتمندی بررسی می شود.

‏نظریه نیازجویى استفاده و رضایت مندى:

‏اساس این نظریه برپایه فعالیت ها، نیازها و انگیزه‌هاى مخاطب در استفاده از رسانه‌ها است. این نظریه نشان می‌دهد- که مخاطب به دنبال محتوایى است که بیشترین خشنودى را براى او فراهم می‌آورد. میزان این خشنودى و رضایت به نیازها و علایق مخاطب بستگى دارد؟ مخاطبان هر اندازه احساس کنند که محتواى پیام ها نیاز آنها را برآورده می‌کند، احتمال آن که آن محتوا را انتخاب کنند بیشتر است. در این نظریه کاتز و بلومر مدلى را ارائه کرده اند که متشکل از دو بخش نیازها و انگیزه‌هایى است که در انتخاب رسانه ازسوى مخاطب تأثیرگذار بوده است؟ به طوری که اگر رسانه‌ها را برآورده کننده نیازهایى مثل همبستگی، استمرار فرهنگى، کنترل اجتماعی و گردش اطلاعات در سطح جامعه بدانیم، افراد هم از رسانه با مقاصد گوناگون به منظور کسب راهنمایى، آرامش، سازگارى و شکل‌گیرى هویت شخصى، همراهى و تفریح استفاده. می‌کنند. هم چنین این دو، نیازهاى دیگرى همچون نیاز به هدایت، امنیت، کنش متقابل و دورى از تنش را هم بیان مى‌کند که باعث جذب مخاطب و بهره بردارى از رسانه ها مى‌شود.

طبق این نظریه مى‌توان گفت که؛ مخاطب نیازهاى خود را ازطریق تبلیغاتى که در رسانه ها پخش مى‌شود، جست وجو مى‌کند و طبعا رسانه‌اى بیشترین خشنودى و رضایت مندى را براى آن‌ها به همراه دارد که تبلیغات پخش شده از آن در راستاى رفع نیازهاى‌شان باشد.

highliting
نظریه برجسته سازی:

‏اولین مطالعه در مورد ‏نظریه برجسته سازى توسط مک کامبز و شاو  در سال١٩٧٢ ‏انجام گرفت. برجسته سازى یکى از شیوه هایى است که ازطریق آن رسانه هاى خبرى با ارائه اخبار موضوعاتى را که عامه مردم درباره آن ها فکر مى‌کنند تعیین مى‌کند. به عبارت دیگر، فراگردى است که طى آن رسانه هاى جمعى اهمیت نسبى موضوعات مختلف را به مخاطب منتقل مى‌کنند. هرچه رسانه اهمیت بیشترى به موضوع یا رویداد دهد، مخاطبان نیز اهمیت ویژه اى براى آن موضوع قائل مى‌شوند. رسانه به مردم نمى‌گوید که چه بیاندیشند، بلکه مى‌گوید که درباره چه بیاندیشند.

‏برجسته سازى می‌تواند در تبلیغات تجارى کاربرد بسیار زیادى داشته باشد. با جسته کردن برخى موضوعات و نمادهایى که براى مخاطب مهم است، مى‌توان بر ذهن مخاطب تأثیر گذاشت و او را به سمت مصرف کالا یا دریافت خدماتى خامى سوق داد. به طور مثال با برجسته کردن جوایزى که بانک‌ها در قرعه کشى حساب‌هاى قرض الحسنه به مشتریان مى‌دهد، مى‌توان مخاطب را به سمت افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشى سوق داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به باشگاه مشتریان اندیشه خلاق بپیوندید و از مزایا و هدایای آن بهره مند شوید.
Thank You. We will contact you as soon as possible.