کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

چاپ کاتالوگ محصولات شرکت افراتاب

شرح پروژه

خدمات چاپ کاتالوگ شرکت معظم افراتاب به کانون اندیشه خلاق واگذار شد.

جنرال کاتالوگ این شرکت در ۳۶ صفحه  چاپ و صحافی گردید.