کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

آرشیو ها

22

جزء گمشده برنامه های بازاریابی۲

جزء گمشده برنامه های بازاریابی۲

در ادامه پست قبل :

مدیرعامل شرکت دارای بیشترین میزان مسئولیت در قبال موفقیت یا شکست یک نام تجاری است. احتمالا شرکت های خدمات تکنولوژی این اصل روابط عمومی را بهتر درک می کنند، در واقع اکثر شرکت های تکنولوژیکی، سخنگویی در سطح شهرت خود شرکت دارند.

  • بیل گیتس و مایکروسافت
  • لری الیسون و اوراکل
  • اسکات مک نیلی و سان مایکرو سیستمز
  • لوگرستنز و آی بی ام
  • استیو جابز و اپل کامپیوتر
  • تام سایبل و سایبل سیستمز

در گستره تکنولوژی، اگر مدیرعامل شرکت شما معروف نیست، احتمال این که شرکت شما معروف و موفق شود، بسیار کم است.

حال اگر مدیر عامل شرکت شما در برخورد با رسانه ها چندان موفق نیست، چه باید کرد؟ پاسخ اساسی به این سوال این است که به یک مدیر عامل جدید احتیاج دارید. به عنوان یک مسئله عملی، شرکتی با مدیر عامل بدون اقتدار باید شخص جدیدی را بیابد که کاملا قادر به بر عهده گرفتن این نقش باشد و او را سخنگوی شرکت قرار دهید.

روابط عمومی در موفقیت دراز مدت یک کمپانی و نام های تجاری محصولات آن، به قدری مهم است که مدیرعامل باید تقریبا نیمی از زمان خود را به این مسئله اختصاص بدهد. امروزه عصر، عصر روابط عمومی است و تاثیر آن بر مدیر عامل به اندازه تاثیر آن بر بقیه سازمان است.

به موفقیت های گذشته و نام های تجاری بزرگ دقت کنید. اکثر آن ها از طریق روابط عمومی به موفقیت رسیده اند، و بسیاری از موفقیت های روابط عمومی به واسطه یک سخنگوی مشهور به دست آمده اند.

به باشگاه مشتریان اندیشه خلاق بپیوندید و از مزایا و هدایای آن بهره مند شوید.
Thank You. We will contact you as soon as possible.