کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

آرشیو ها

تصدیق اعتبار شما

تصدیق اعتبار شما

تصدیق اعتبار شما

برخی از برنامه های اطلاع رسانی، حتی اگر اسم شما در ان ها به درستی اوردهص شود، سودمند نیستند. کدام اطلاع رسانی سودمند است؟ آن داستان ها، مقالات و شیوه هایی کهاعتبار شما را تصدیق کنند.
یک نوشته درباره نوشابه های انرژی زا، که در ان به نام ردبول اشاره شود، بدون ذکر این نکته که ردبول پیشگام این صنعت است، می تواند در نهایت مضر باشد. مقاله ای در رابطه با ایمنی اتومبیل که در آن ذکری از پیشگامی ولوو در این زمینه به میان نیاید، فایده چندانی برای این نام تجاری نخواهد داشت.
از سوی دیگر، یک مقاله مثبت که به نام تجاری کمک کند تا پیشگامی خود را در یک رسته کاری اثبات نماید بسیار ارزشمند است.
به همین خاطر، نمی توانید اطلاع رسانی را ، طوری که انگار خرید یک برنامه تبلیغاتی است، ارزش گذاری کنید. آن چه که در صنعت روابط عمومی برابری با ارزش تبلیغات خوانده می شود، چندان منطقی به نظر نمی رسد.
هدف روابط عمومی(ساختن یک نام تجاری) کاری است که به جز در موارد بسیار خاص، تبلیغات قادر به انجام آن نمی باشد.
چه طور می توانید این دو را برابر بدانید؟ این کار مثل سنجش ارزش یک بمب افکن بی۵۲ B-52 با تعدادی گردان پیاده نظام است.
با این حال برخی از شرکت ها این دو را برابر می دانند. ماجرای نوشابه غیر الکلی دکتر پپر و شبکه تلویزیونی CBS معروف است. این شبکه مجبور شد برای جبران خسارت دکتر پپر یک آگهی تلویزیونی که پخش آن حدود ۲ میلیون دلار قیمت دارد را به صورت مجانی برای آن شرکت پخش کند، چرا که مجری یکی از برنامه های مشهور این شبکه، یعنی دیوید لترمن این نوشابه را آب فاضلاب خطاب کرده بود.
وقتی در نظر دارید که ادعای پیشگام بودن نام خود را به اثبات برسانید، بسیار مهم است که با استفاده از رسانه ها اعتبار لازم را فراهم کنید. این که داستان ها و مقاله هایی در نشریات چاپ شود یا مصاحبه هایی در رادیو و تلویزیون انجام شود، گر چه هر کدام کمک خوبی هستند، اما هرگز کافی نخواهد بود.
آن چه که بسیار ضرورت دارد، این است که ادعای پیشگامی شما توسط رسانه ها رسمیت پیدا کند.
به باشگاه مشتریان اندیشه خلاق بپیوندید و از مزایا و هدایای آن بهره مند شوید.
Thank You. We will contact you as soon as possible.