کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

آرشیو ها

مهندسی ارزش در تبلیغات

مهندسی ارزش در تبلیغات

مهندسی ارزش یکی دیگر از تکنیک ها و مدل های مهندسی است که در برخی از کشورها درباره ی حوزه ی تبلیغات به اجرا در آمده و در پروژه های تبلیغاتی از آن استفاده می کنند.

محدوده ی کار مهندسی ارزش بستگی به اندازه و پیچیدگی پروژه ی تبلیغاتی دارد. این استراتژی یا  تکنیک مهندسی زمانی انجام می گیرد که اولین مرحله ی پروژه ی در حال اجرا باشد.

می توان گفت در فاز اولیه ی پروژه های تبلیغاتی طراحی و اجرای مهندسی ارزش بسیار موثر است، چرا که نظریه ها هنوز به صورت مفاهیم وجود دارند و طراحان برنامه تبلیغاتی در این مرحله در تصمیمات خود انعطاف پذیری بیشتری دارند و تغییرات، آثار کمتری بر زمانبندی پروژه دارد.

در این مرحله که کارفرما و مشاور در حال بررسی بودجه ی پــروژه هستند، انجام مطالعه ی مهندسی ارزش می تواند برای شناسایی عناصر هزینه بر، قبل از تصویب بودجه ی نهایی موثر باشد. مطالعات مهندسی ارزش پروژه های تبلیغاتی، به خصوص زمانی انجام می گیرد که حدود بیست درصد از برنامه ی تبلیغاتی پیش رفته باشد؛ به عبارت دیگر، ارزیابی فعالیت و برنامه ی تبلیغاتی نیمه تمام را باید مهندسی ارزش کرد. به طور کلی می توان گفت قبل از اینکه تصمیمات مهم در برنامه اتخاذ شود مهندسی ارزش توصیه می شود و در آن زمان بیشترین اثر را روی هزینه ها دارد.

هر پروژه ی مهندسی ارزش به طور معمول پــــنج مرحله ی توسعه ای دارد که شامل موارد زیر می شود اما در این مقوله نمی توان تمام آنها را به طور کامل تشریح کرد:

  1. فرموله کردن مفاهیم( مشخص کردن عملکرد )
  2. مرحله طراحی اولیه
  3. مرحله طراحی نهایی
  4. مرحله ساخت
  5. مرحله عملیات
به باشگاه مشتریان اندیشه خلاق بپیوندید و از مزایا و هدایای آن بهره مند شوید.
Thank You. We will contact you as soon as possible.