کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

آرشیو ها

abstract-businessman

ابزار و عناصر تبلیغات سنتی

ابزار و عناصر تبلیغات سنتی

در یک تقسیم‌بندی کلی، تبلیغات را می توان به دو دسته تبلیغات سنتی و مدرن تقسیم کرد. ما در این مقاله به بررسی تبلیغات سنتی می پردازیم.

‏تبلیغات سنتی نوعی تبلیغات است که ریشه ذر فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات اجتماعی دارد که طی قرون گذشته توسط مبلغان طراحی و اجرا شده است.

تبلیغات سنتی ویژگی‌های زیر را به همراه دارد:

‏۱- مردمی بودن و مشارکت مردم: در تمام تبلیغات سنتی، حضور مردم و مشارکت آن‌ها مشهود است؛ به‌طوری‌که در تمام مراحل این نوع تبلیغ، مردم رکن اساسی شکل‌گیری و اثرگذاری آن تبلیغ را تشکیل می‌دهند.

۲- انطباق بافرهنگ و آداب سنتی: انطباق کامل با مبانی فرهنگ و آداب جامعه باعث شده تا روند اجرای تبلیغات سنتی صیقل یابد و پویا و کم مانع شود.

۳- کم زحمت بودن تبلیغ سنتی: به دلیل خصلت تبلیغات سنتی، نوع ساماندهی، چگونگی ارتباط ارکان با یکدیگر و شرایط طرح و رشد آن به‌خصوص نوع مشارکت مردم در آن و ارتباط خاصی که بین مبلغ و مخاطب برقرار می‌شود، میزان توانی که برای این نوع فعالیت تبلیغی صرف می‌شود، با انواع جدید تبلیغات به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس نیست.

۴ ‏_ دارای بودجه و پشتیبانی مردمی: ازجمله بارزترین خصلت‌های کمپین های  تبلیغاتی سنتی که در نظریات و آرای بسیاری از نظریه‌پردازان و مدیران دستگاه‌های تبلیغی آشکار است، توجه به بودجه و پشتیبانی امور است. نوع بافت و تاروپود تبلیغات سنتی به‌گونه‌ای است که هم پای شکل‌گیری فرآیند تبلیغی، تمام جوانب پشتیبانی و مالی آن در نظر گرفته می‌شود.

‏تبلیغات مدرن تبلیغاتی است که با ابزار و رویکردهای جدید طراحی و عرضه می‌شود. این تبلیغات نقش بیشتری به مخاطب می‌دهد. این نوع تبلیغات ویژگی‌های زیر را دارد:

‏اصالت ابزاری بودن: در تبلیغات نوین ابزار به‌عنوان یک رکن تبلیغی، حضوری تعیین‌کننده و مؤثر دارد و مبلغان مجبورند با ابزار ارتباطی بسیار پیچیده، تعامل سنگین برقرار کنند.

‏پیشرفت و تغییرات فناوری: به‌تدریج ابزارهای تبلیغی نیز در ورطه‌ای از تغییرات و تحولات صنعتی گرفتارشده‌اند و این رویکرد که بهترین ابزار روز در تبلیغات مورداستفاده قرار گیرد، وارد همه ارکان تبلیغ‌شده است.

‏ایجاد رفتار مطلوب در مخاطب: در سیاست‌گذاری و هدف‌مندکردن فعالیت‌های این نوع تبلیغات، ارزش‌ها و نگرش‌های متعالی الهی را کمتر می‌توان دید. گسترش حسنات، تغییر و اصلاح بینش و طرح ارزش‌های متعالی الهی دیگر از مهم‌ترین اهداف مهم به‌حساب نمی‌آ‌ید. تبلیغات نوین غربی بیشتر به دنبال شناخت رفتارها است؟ آن‌هم نه به‌منظور اصلاح آن‌ها، بلکه برای ایجاد تغییر رفتار در مخاطب به سمتی که موردنظر سرمایه‌داران است.

‏سرعت زیاد: کشف امواج و استفاده از آن‌ها برای انتقال پیام، چنان سرعت به تبلیغات بخشیده است که مخاطب هرلحظه می‌تواند از وقایع و اتفاقات چهارگوشه جهان آگاهی کامل کسب کند.

‏تغییر محدوده مخاطب: تبلیغات نوین نه‌تنها افراد علاقه‌مند به موضوع را از جریان تبلیغ آگاه می‌سازد، بلکه انسان‌هایی را که اساساً توجهی به موضوع ندارند نیز تحت پوشش و نفوذ تبلیغات قرار می‌دهد. تبلیغات نوین مجبور است که محدوده مخاطبان خود را تغییر دهد، توده‌های جانبی همراه را نیز به مخاطبان اصلی بیفزاید و با به‌کارگیری روش‌های گوناگون و فنون پیچیده، عده بیشتری را هرروز به جمع مخاطبان خود اضافه کند.

‏به‌طورکلی می‌توان تفاوت‌های زیر را میان تبلیغات سنتی و مدرن برشمرد:

‏ا. تبلیغات سنتی چهره به چهره و رودرو است و ازاین‌رو، عمق و تأثیر بیشتری بر مخاطب می‌گذارد.

٢ ‏. در تبلیغات سنتی ارتباط‌گر در دسترس مخاطب است.

۳ ‏. شخصیت، خصوصیات فردی، خصوصیات رفتاری، صدا و حالات چهره و قیافه در تبلیغات سنتی نقش مهمی دارد.

۴ ‏. در تبلیغات سنتی از ابزار و تکنولوژی‌های پیچیده استفاده نمی‌شود و چنان چه از این ابزارها استفاده شود، بسیار محدود است.

۵ ‏. واژگان و فرهنگ بیان در تبلیغات سنتی به فرهنگ توده نزدیک‌تر است.

  1. در تبلیغات سنتی فضا در دست مبلغ است و آن را کنترل می‌کند.

٧ ‏. در تبلیغات مدرن، طیف مخاطبان گسترده و ناهمگون است.

٨ ‏در تبلیغات مدرن، تکثیر پیام زیاد است.

٩ ‏. در تبلیغات مدرن ارتباط سطحی و ناپایدار است.

 

به باشگاه مشتریان اندیشه خلاق بپیوندید و از مزایا و هدایای آن بهره مند شوید.
Thank You. We will contact you as soon as possible.