کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

آرشیو ها

u

چگونه متن یک سخنرانی نوشته می شود؟

مدیران تجاری، کمتر به نوشتن مقاله می‌پردازند. اغلب سخنرانی را برنگارش ترجیح می‌دهند و در این زمینه نیز به استخدام نویسندگان پشت پرده اقدام می‌کنند.

زمانی که نخستین پیشنهاد نگارش سخنرانی را دریافت کردم، از شدت ترس بر جای خود میخکوب شده بودم؛ زیرا که در مورد خصوصیات آن – طول زمان و طول نوشته خود اطلاعی نداشتم.

اکنون آگاهی کامل را در این زمینه کسب کرده‌ام. یک سخنران عادی در هر دقیقه ۱۰۰ کلمه را به زبان می‌راند. پس یک سخنرانی ۲۰ دقیقه‌ای بایستی حاوی ۲۰۰۰ کلمه باشد(حدود ۸ صفحه)

طول زمانی مناسب برای سخنرانی ۲۰ دقیقه است. کمتر از آن بی‌مورد است و بیش از آن می‌تواند ملال‌آور باشد. یک سخنرانی هرقدر هم که اهمیت داشته باشد، نباید بیشتر از یک ساعت به طول انجامد.

هر سخنرانی باید هدف مشخصی داشته باشد، مثلاً برای آموزش، متقاعد ساختن افراد و یا الهام بخشیدن به آن‌ها.

سخنرانی‌هایی مؤثر واقع می‌شوند که ایده‌ها و عقاید و احساسات را به‌روشنی و شفافیت بیان دارند. اگر هدف از سخنرانی، انتقال بعد وسیعی از داده‌های کسب‌شده موجود به خواننده باشد، تأثیر کمتری خواهد داشت(نوشته برای این منظور مناسب‌تر است).

در پی، رهنمودهایی برای نگارش یک سخنرانی مؤثر ارائه می‌شود، که سخنران بدون آن‌که خواننده را ملول سازد به هدف‌های خود می‌رسد.

  1. نخست دریابید که سخنران چه می‌خواهد بگوید.
  2. مخاطب خود را بشناسید
  3. نوشته خود را با جمله چشمگیر و جذابی آغاز کنید
  4. به بذله‌گویی توجه کنید
  5. موضوع سخنرانی خود را شرح و بسط ندهید
  6. خودمانی بنویسید
  7. ساده بنویسید
  8. از تصاویر و ابزار بصری کمک بگیرید
  9. اطلاعیه
  10. عنوان چشمگیری را برای سخنرانی خود انتخاب کنید

منبع: ادبیات تبلیغ

به باشگاه مشتریان اندیشه خلاق بپیوندید و از مزایا و هدایای آن بهره مند شوید.
Thank You. We will contact you as soon as possible.