کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

آرشیو ها

ضرورت ایجاد تغییر در کسب و کار

ایجاد تغییر در کسب و کار

ایجاد تغییر در کسب و کار

در واقع هر سازمان مجموعه ای پیچیده از انسان ها، روابط و نظام ها، آداب، باورها و ارزش های بنیادین است که رفتار و عملکرد افراد در چارجوب آنها و در بستر ابعاد ساختاری سازمان شکل می گیرد. تغییر اجزای این مجموعه پیچیده، کار آسانی نیست. با این حال در ذهن بسیاری از مدیران، ماجرا امری سهل و ممتنع جلوه می کند و در نتیجه اغلب مدیران وقتی با لزوم تغییر ایجاد می شوند، برای جلوگیری از آسیب هایی که عدم تغییر برای سازمان ایجاد می کند، سریع دست به اقدام می زنند و سعی می کنند شیوه اندیشیدن و تصمیم گیری و همچنین روش های کاری سازمان و شرح فعالیت های کارکنان شان را هرچه سریع تر با وضعیت جدید سازگار سازند، اما در اغلب موارد، تغییر مورد نظر در عمل حتی با گذشت مدت زمان زیادی هم در سازمان ایجاد نمی شود.

علاوه بر آن در موارد بسیاری نه تنها تغییر مورد نظر در سازمان ایجاد نمی شود، بلکه مشکلات دیگری هم در سازمان و در مسیر ایجاد وضعیت مطلوب بروز می کند. به همین دلیل ثابت شده لازم است برای ایجاد تغییر همانند هر کار دیگری برنامه ریزی داشت و سپس وارد اجرا شد. در واقع باید به مدیریت تغییر در سازمان به عنوان یکی از فرآیندهای همیشگی و ضروری مدیریت سازمان توجه شود.

رهبری تغییر مدلی است که با استفاده از ترکیبی از سبک های رهبری سعی در آماده نگه داشتن کارکنان و سازمان برای یادگیری و رشد مستمر دارد. این سبک تا حد زیادی متفاوت از مدل رهبری سنتی است که معطوف به کنترل کارکنان از طریق مدیران است. رهبران تغییر کسانی هستند که به آینده فکر می کنند، مقصد را می شناسند، اعتماد به نفس برای ایجاد تغییر در خودشان دارند و همچنین برای کمک یا هدایت دیگران در ایجاد تغییر، صبر و بردباری به خرج می دهند.

ما نمی توانیم تغییرات را کنترل کنیم اما می توانیم خود را برای آن آماده کنیم. یک مدیر کارآمد در شرایط متفاوت از سبک ها و مهارت های متفاوتی استفاده می کند. وقتی سرعت تغییر افزایش می یابد و بیشتر بر سازمان تأثیر می گذارد، مهارت های مورد نیاز برای هدایت سازمان در جریان تغییر به صورت فزاینده ای مهم می شوند.

رهبران تغییر نیازمند شناسایی نقاط مناسب و موارد اشتباه سازمان خود و دیگر سازمان ها هستند. مدیران با کسب دانش مانند آگاهی از نظریه های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فناوری های نو، توانمند سازی خود در تطبیق و اقتباس مهارت ها و استراتژی ها و پذیرا بودن تفکر خلاق می توانند به رهبران تغییر تبدیل شوند. رهبران تغییر از توانایی های خود و افراد پیرامون خود به خوبی استفاده می کنند. آنها باید درباره کارگران فنی (آنهایی که دانش مشخصی دارند) و کارگران دانش (آنهایی که دانش عمومی دارند) اطلاعات مناسبی داشته باشند.

رهبران تغییر وقتی هنوز در سطح سنتی موفقیت های سازمانی قرار دارند برای تغییر آماده می شوند. آنها ثبات سازمانی و حس تداوم را ایجاد می کنند (به جای ایجاد تغییر به خاطر خود تغییر)، اما در عین حال آماده هستند که از طریق دانش مورد نیاز، تغییر و نوآوری ضروری را ایجاد کنند.

به باشگاه مشتریان اندیشه خلاق بپیوندید و از مزایا و هدایای آن بهره مند شوید.
Thank You. We will contact you as soon as possible.