کانون اندیشه خلاق| وقتی قرار به خلاقیت باشد …

مدل های گوناگون الگوبرداری در تبلیغات

مدل های گوناگون الگوبرداری در تبلیغات

مدل های مختلفی را می توان برای الگوبرداری در نظر گرفت. دو مدل متمایزتر، الگوبرداری برمبنای مقایسه چه چیزهایی و الگوبرداری برمبنای مقایسه ی چه کسانی هستند. حال به توضیح هریک از موارد ذکر شده می پردازیم :

الف) الگوبرداری بر مبنای اینکه چه چیزهایی با هم مقایسه شوند.

این مدل با عنوان چه چیزهایی با هم مقایسه می شوند، شامل انواع ذیل است :

  1. مقاسه براساس عملکرد: در این نوع از الگوبرداری، سازمان ها معیارهای عملکردی تبلیغات را با هم مقایسه می کنند. به عنوان مثال یک سازمان در زمینه ی معیارهای پیامی یا معیارهای رسانه ای خود را با سازمان پیشرو مقایسه می کند.
  2. مقایسه براساس فرآیندهای کاری: در این مدل روش ها و فرایندهای تبلیغاتی سازمان ها با یکدیگر مقایسه می شوند. به عنوان مثال یک سازمان فرآیندهای لازم برای تبلیغات یک محصول خاص را با فرایندهای سازمان پیشرو مقایسه می کند.
  3. مقایسه راهبردی: در این مدل استراتژی سازمان ها با یکدیگر مقایسه می شوند به عنوان مثال استراتژی پیام رسانی سازمان ها، استراتژی رسانه ای سازمان ها و استراتژی بسته بندی مواردی از این دست با یکدیگر مقایسه شده و بهترین سازمان از لحاظ اتخاذ استراتژی مربوطه پس از مقایسه شناسایی می شوند.

 

ب) الگوبرداری بر مبنای اینکه چه کسانی با هم مقایسه شوند.

این مدل با عنوان چه کسانی با هم مقایسه شوند شامل موارد ذیل است:

  1. الگوبرداری داخلی: کاربرد این مدل از الگوبرداری معمولا در شرکت ها و سازمان های بزرگ است. از آنجا که یک سازمان بزرگ از زیرمجموعه های زیادی تشکیل شده است، یک بخش یا یک صنعت با بخش یا صنعت دیگر از زیرمجموعه ی اصلی یا مادر مقایسه می شود و به واقع مقایسه ی داخلی بین بخش های مختلف یک سازمان بزرگ انجام می پذیرد. به عنوان مثال می توان به شعبه های مختلف آی بی ام در کشور های مختلف اشاره کرد.
  2. الگوبرداری تبلیغاتی رقابتی: در این حالت تبلیغ محصول های مشابه از دو شرکت رقیب مورد مقایسه قرار می گیرند. الگوبرداری رقابتی به واقع تعمیم تجزیه و تحلیل تبلیغات رقیب و بخشی از فعالیت های تجزیه و تحلیل رقیب به شمار می رود. در این حالت به جای تمرکز بر روی عملکرد متوسط تبلیغات خود، روی تبلیغات بهترین رقیب تمرکز کرده و او به عنوان بهترین الگو در نظر گرفته می شود.
  3. الگوبرداری تبلیغات کارکردی: در این حالت بحث روی مقایسه ی کارکرد های مختلف است؛ به عنوان نمونه فعالیت ترجیحی یک شرکت با فعالیت ترجیحی شرکت دیگر مقایسه می شود. در این حالت الزامی وجود ندارد که تولیدات دو شرکت حتما یکسان باشند.
  4. الگوبرداری عمومی: در این حالت حد و مرزی برای الگوبرداری وجود ندارد. الگوبرداری ژنریک یک حالت ساختگی و تصنعی است. در اینجا با ساخت یک مدل تبلیغات فرضی بهترین الگوبرداری صورت می گیرد و تمرکز برروی فرایند های کاری ممتاز عالی است.این نوع الگوگیری بسیار موثر ولی در عین حال دشوار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به باشگاه مشتریان اندیشه خلاق بپیوندید و از مزایا و هدایای آن بهره مند شوید.
Thank You. We will contact you as soon as possible.